Welzijnscoach

Welzijnscoach

Tijdens workshops vertel ik wat ik doe als coach, dan komt er al snel de opsomming van ademwerk, stress & mindset en koudetraining. Ditzelfde rijtje komt ook aan bod als mensen vragen wat ik doe voor werk. Dit is wat ik daadwerkelijk doe in mijn werk, maar wat is het doel wat ik voor ogen heb?

Het doel wat ik voor ogen heb is altijd het doel dat de klant voor ogen heeft. Dat is het startpunt van elk traject dat ik aanga. In zo’n traject komen één of meerdere disciplines terug uit de opsomming wat ik doe in mijn werk, maar dit zijn alleen de tools om het doel te behalen. Dus wat is het dan dat ik voor ogen heb?

Bewustzijn

Mensen zijn zich veelal niet bewust van het eigen gedrag, patronen, overtuigingen en hun staat van zijn. Tijdens het traject komt dit aan bod, dat mensen zich meer bewust worden van hun handelen. Dit is de eerste stap om daadwerkelijk te veranderen. Toen ik mijn zus het woord bewustzijn coach zag gebruiken sprak me dit erg aan en wil ik deze ook graag gaan gebruiken.

Welzijn

Soms lijken dingen op een bepaald moment het juiste en kloppend, zo ook de naam bewustzijn coach. Toch voelde het dat, mensen bewust maken, een tool was om uiteindelijk het doel te behalen. Voor mijn gevoel heeft elke klant als doel zich beter te voelen dan dat ze zich op dat moment voelen. Ik zou dit omschrijven als het verbeteren van het welzijn. Wanneer ik kijk naar een omschrijving van welzijn.

“Onder welzijn wordt het lichamelijk en geestelijk welbevinden van mensen verstaan.”

Dan zie ik dat mijn klanten ergens iets missen of willen ze iets veranderen in hun welbevinden. Dit is waarbij ik ze help en daarbij kan ik verschillende tools inzetten. Ik ben werkzaam als welzijnscoach. Al zou ik de bovenstaande omschrijving iets willen aanpassen voor mijzelf.

“Onder welzijn wordt het lichamelijke, mentale, emotionele, energetische/spirituele welbevinden van mensen verstaan.”

Het zou maar zo eens kunnen zijn dat het welzijn zelfs voorbijgaat aan bovenstaand. Wat versta jij onder welzijn? Hoe is het met jouw welzijn en wat zou jij willen veranderen?

Niels Scholten | Niels Scholten Coaching & Training

Coaching, trainingen, begeleiding en sparringpartner en meer, als eigenaar heb je meerdere rollen te vervullen. Daarbij is de ene rol leuker, geeft energie en gaat je “goed” af en de andere geeft meer uitdaging. Zo is het schrijven van blogs een combinatie van uitdagend, maar ook leuk :)